Úvodní strana

Obrázek 3

Jak tyto obrazy fungují? Na vysvětlení a pochopení jejich účinků nemáme v lidské řeči v této fázi našeho vývoje nástroje. Pokusím se to však vysvětlit na příkladu:

Na naše těla (a kdo věří, duše) má vliv spousta věcí, na které si nejde sáhnout. Některé lze někdy jen obtížně popsat, o některých se zatím jen můžeme domnívat, že je chápeme. Některé naopak popsat už umíme, ale zase neznáme jejich vliv na náš organismus.

Ale víme, že tu jsou – gravitace, elektromagnetické záření, světlo, radiace, ...

To, že o dalších jevech zatím nic nevíme, není chyba ani závada těch jevů, jak by nám rádi někteří lidé chtěli namluvit. Opět si pomohu příkladem: pokud nemohu najít klíče, neznamená to, že v mém bytě nebo v mé kapse nejsou nebo dokonce neexistují. Zatím se jen špatně dívám.

Zabalený obraz